Majetkové účasti

AGRO-VÁH s.r.o.

DOLINA spol s.r.o.

PD Okoč-Sokolec

RDP Chocholná-Velčice

PD Považie-Považany

PD Krupá v Dolnej Krupej