Agroprogress 2014

Agroprogress 2014

Konferencia agromanažérov AGROPROGRESS 2014 ,ktorej hlavná téma bola „Je možné podnikať v poľnohospodárstve na Slovensku bezpečne? Ako sa dajú predvídať a riadiť riziká?“ sa konala dňa 13.11.2014 v priestoroch hotela Holiday Inn, Trnava. Samozrejme Naša spoločnosť sa tak isto zúčastnila tejto konferencie v zastúpení generálneho riaditeľa Emila Macha, ktorý  vystúpil v 1.bloku tejto konferencie s témou „Pohľad podnikateľského subjektu na otázky riadenia rizík a eliminácie ich dopadov, možnosti a skúsenosti“. Nakoľko ako sa hovorí ,lepšie raz vidieť ako sto-krát počuť, pozrite si video záznam s vystúpením Emila Macha.