VOP a cenník platné od 1.7.2015

VOP a cenník platné od 1.7.2015

Všeobecné obchodné podmienky a Cenník služieb skladovania a pozberovej úpravy rastlinných komodít spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava platné od 1.7.2015.