FOTO & VIDEO 4.Deň poľa

FOTO & VIDEO 4.Deň poľa

Dňa 18.6.2015 sa už po štvrtýkrát uskutočnilo v Diakovciach tradičné podujatie deň poľa spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava. Milým prekvapením bolo príjemné počasie a vyššia účasť ako minulý rok, t.j. viac ako 1 000 návštevníkov. Poľný deň zahájil svojim príhovorom riaditeľ spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava Emil Macho, ktorý zároveň privítal všetkých zúčastnených. Prítomným sa prihovorili a vystúpili vzácni hostia ako predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Milan Semančík a riaditeľ spoločnosti NT Group Ing. Milan Kuncíř. ,ktorým by sme chceli poďakovať za účasť. Samozrejme poďakovanie patrí aj zúčastneným firmám z koncernu AGROFERT  ako DUSLO, Lovochemie, AgriCS, Penam, Oseva, Hyza, Kostelecké Uzeniny, BMC a mnoho ďaľších.
Zavŕšením poľného dňa bolo vystúpenie JOŽKA ČERNÉHO s cimbalovou muzikou a tombola plná hodnotných cien. Gratulujeme víťazke 1. miesta ,ktorá vyhrala poukaz na víkendový pobyt v penzióne ADIKA.
Vedenie spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava týmto ďakuje za účasť a podporu a teší sa na ďalší poľný deň nasledujúci rok. POĽU ZDAR !!!