Skladovanie vo verejných skladoch – obchodné podmienky