Osivá

Kukurica

 CELIDOModifikovaný trojlíniový hybrid – MTc
Skorosť: FAO 270
Typ zrna: Medzityp
Udržovateľ: CEZEA – ŠS, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• Stredne skorý univerzálny hybrid
vhodný na zrno i siláž
• Má veľmi dobrý počiatočný rast
• Vyznačuje sa „stay-green“ efektom pri dosiahnutí 

fyziologickej zrelosti

• Poskytuje vysoké výnosy kvalitnej
siláže s veľmi dobrou stráviteľ-
nosťou
Prednosti:
• Využitie: zrno/siláž
• Univerzálny hybrid
• Dobrý zdravotný stav rastlín
• Veľmi dobrá stráviteľnosť
Doporučený výsevok:
• Siláž: 90 000 zŕn/ha
• Zrno: 80 000 zŕn/ha
Úroda zelenej hmoty:
• 62,8 t/ha

 ZE EDOXTrojlíniový hybrid – TcSkorosť: FAO 280
Typ zrna: Medzityp
Udržovateľ: ZELSEED
Prednosti:
• Využitie: zrno/siláž
• Univerzálny, skorý hybrid pre
repnú a zemiakárskú výrobnú
oblasť
• Silný počiatočný rast a dobrá
odolnosť voči chladu
• Kvalitná silážna hmota s vysokým podielom šúľkov
Doporučený výsevok:
• Siláž: 90 000 zŕn/ha
• Zrno: 80 000 zŕn/ha
Úroda zelenej hmoty:
• 62,4 t/ha (ÚKSÚP)
Úroda zrna pri 14% vlhkosti (2011):
• MARCELOVÁ ……………. 10,41 t/ha
• MALÉ CHLIEVANY ……. 11,27 t/ha
 CERUBADvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 290
Typ zrna: Medzityp
Udržovateľ: CEZEA – ŠS, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• Vhodný pre pestovanie na zrno
v teplej repárskej a kukuričnej
oblasti
• V priebehu skúšania dosiahol
úrodu zrna 13,5 t (103,5 % na
priemer kontrolných hybridov)
Prednosti:
• Dobrý počiatočný vývoj
• Veľmi dobrý zdravotný stav rastliny
• Pevné steblo
• Vysoký obsah škrobu v zrne
Doporučený výsevok:
• 80 000 zŕn/ha
 CEPLANDvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: Medzityp – konský zub
Udržovateľ: CEZEA – ŠS, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• Stredne neskorý hybrid pre využitie na zrno i na siláž
• Pevné steblo odolné proti koreňovému poliehaniu
• Dobrý zdravotný stav celej rastliny
• Vhodný pre výrobu bioplynu
Prednosti:
• Vysoký podiel šúľkov v silážnej
hmote
• Vysoká úroda zrna
• Vysoký obsah škrobu v zrne
• Dobre uvoľňuje vodu zo zrna
• Dobrá stráviteľnosť
Doporučený výsevok:
• Na zrno 75–80 000 zŕn/ha
• Na siláž 80–85 000 zŕn/h
 ZE OTISDvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 300
Typ zrna: Konský zub
Udržovateľ: ZELSEED
Prednosti:
• Využitie: zrno
• Skorý zrnový hybrid pre repnú a
kukuričnú výrobnú oblasť
• Rýchle zníženie vlhkosti zrna v
priebehu dozrievania
• Včasný zber úrody a nižšie náklady na sušenie
• Stabilné, vysoké úrody zrna aj v
suchých podmienkach
Doporučený výsevok:
• 80 000 zŕn/ha
Úroda zrna pri 14 % vlhkosti:
• MARCELOVÁ …………….12,22 t/ha
 SUANITOTrojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 310
Typ zrna: Konský zub
Udržovateľ: Saaten-Union
Vlastnosti:
• Výborne sa hodí do ťažších podmienok svojim silnejším 

počiatočným vývojom a rovnomernou
výškou
• Rezistencia voči Helmintosporióze
turcicum a steblolamu je dobrá
• Dosahuje stabilne vysoké úrody v
rôznych podmienkach pestovania
• Vysoká ekonomika pestovania ho
predurčuje na široké uplatnenie
v praxi
Prednosti:
• Využitie: zrno
• Veľmi dobre uvoľňuje vodu
• Silnejší, vyšší vzrast
• Dobrý počiatočný vývoj
• Stabilný pri dozrievaní
Doporučený výsevok:
• 80 000 zŕn/ha
Úroda zrna pri 14% vlhkosti:
• rok 2009
MARCELOVÁ ……………. 11,34 t/ha
MALÉ CHLIEVANY ……. 12,36 t/ha

 CEBENDvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: Medzityp
Udržovateľ: CEZEA – ŠS, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• Vhodný na pestovanie na zrno
v teplej repárskej a kukuričnej
oblasti
• Veľmi dobrý počiatočný vývoj
• Pevné steblo odolné voči poliehaniu
• Dobrý zdravotný stav
Prednosti:
• Vysoká úroda zrna pri vhodnej
zberovej sušine
• Vysoký obsah škrobu
Doporučený výsevok:
• 75 000 Zŕn/ha
 CELATEDvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: Medzityp až konský zub
Udržovateľ: CEZEA – ŠS, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• Stredne neskorý hybrid pre pestovanie na siláž v teplej repárskej
oblasti, v prechodnej kukurično-
-repárskej a v kukuričnej výrobnej
oblasti
• Vysoké úrody celkovej suchej
hmoty a celkovej zelenej hmoty
• Veľmi dobrý počiatočný vývoj
• Dobrý zdravotný stav a rezistencia voči fuzariózam
• Vysoká rastlina a vysoko nasadený šúľok
• Dlho zelená rastlina
• Vhodný pre výrobu bioplynu
Prednosti:
• Vysoká úroda silážnej hmoty ho
predurčuje pre najnáročnejších
chovateľov dobytka
• Poskytuje vysoký výnos energie
Doporučený výsevok:
• 80 000–85 000 Zŕn/h
 CEFRANTrojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: Medzityp až konský zub
Udržovateľ: CEZEA – ŠS, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• Stredne neskorý hybrid pre využitie na zrno 

i na siláž
• Výnos sušiny a vysoký obsah
škrobu ho predurčujú pre pestovanie a výrobu

kvalitnej siláže
alebo pestovanie na zrno
• Vyznačuje sa dobrou pevnosťou
stebla a dobrým zdravotným stavom
Prednosti:
• Využitie: zrno/siláž
• Vysoký úroda šúľkov a zrna
• Vysoký výnos škrobu
• Univerzálnosť využitia
• Kvalitná siláž s vysokým podielom zrna
Doporučený výsevok:
• Siláž: 85 000 zŕn/ha
• Zrno: 80 000 zŕn/ha
Úroda zelenej hmoty:
• 61 t/ha (ÚKSÚP trojročný priemer

 SUM 0243Dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: Konský zub
Udržovateľ: Saaten-Union
Vlastnosti:
• Stredne neskorý hybrid nižšieho
vzrastu, vyznačuje sa rýchlym
počiatočným vývojom s veľmi
skorým kvitnutím
• Dynamická tvorba suchej hmoty s
vysokou úrodou zrna
• Vyznačuje sa dobrým ozrnením
šúľkov a vysokou hektolitrovou
váhou
• Hybrid má výbornú toleranciu
voči suchu
Prednosti:
• Využitie: zrno
• Vysoká úroda zrna
• Dobré ozrnenie šúľkov
• Dobre uvoľňuje vodu
Doporučený výsevok:
• 75 000 zŕn/ha
Úroda zrna pri 14% vlhkosti:
• PD PRIBETA …… 9,02 t/ha (2011)
• PD SOKOLCE …. 8,98 t/ha (2011)
• SHR CELINA ….. 9,50 t/ha (2011)
• BUZICA ………..10,73 t/ha (2011)
 ZE ADULARDvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 350
Typ zrna: Konský zub
Udržovateľ: ZELSEED
Vlastnosti:
• Stredne neskorý zrnový hybrid
vyššieho vzrastu
• Rastliny majú dobrý zdravotný
stav
• Hybrid v štátnych odrodových
pokusoch počas troch rokov
dosahoval priemernú úrodu
12,52 t/ha
Prednosti:
• Využitie: zrno
• Hybrid je vhodný pre KVO a RVO
• Dosahuje pravidelne vysoké
úrody
• Nízka zberová vlhkosť
Doporučený výsevok:
• 75 000 zŕn/ha
Úroda zrna pri 14% vlhkosti:
• BUZICA ………..10,22 t/ha (2011)
• MOČENOK ……10,67 t/ha (2011)
• TÚROVCE ………. 8,60 t/ha (2011
 CEGURADvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 360
Typ zrna: Medzityp
Udržovateľ: CEZEA – ŠS, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• Stredne neskorý až neskorý hybrid 

pre pestovanie na siláž

v teplej repárskej a kukuričnej oblasti

• Dobrý počiatočný vývoj
• Veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu
• Dobrý zdravotný stav
Prednosti:
• Vysoká úroda zelenej hmoty
• Pevnosť stebla
• Odolnosť voči chladu
Doporučený výsevok:
• 75 000 zŕn/ha

 CEDONADvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 370
Typ zrna: Medzityp až konský zub
Udržovateľ: CEZEA – ŠS, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• Stredne neskorý hybrid pre pestovanie na zrno v kukuričnej oblasti
• Pevné steblo
• Vysoko odolný proti chorobám
• Veľmi dobrý počiatočný rast
Prednosti:
• Vysoká úroda zrna
• Vysoký vzrast, možnosť využitia
pre výrobu bioplynu
• Využitie zrna pre mlynárske účely
• Vysoký obsah škrobu
Doporučený výsevok:
• 70–75 000 Zŕn/ha
 SUM 0246Dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 390
Typ zrna: Medzityp až konský zub
Udržovateľ: Saaten-Union
Vlastnosti:
• Neskorý hybrid učený na pestovanie na siláž aj zrno
• Je vhodný do intenzívnych aj
extenzívnych technológií a lokalít
s častým prísuškom
• Je tolerantný (odolný) k prípravkom obsahujúcim micosulfuron
prípadne rimisulfuron
Prednosti:
• Využitie: zrno/siláž, CCM
• Výborné hospodárske vlastnosti
• Energeticky bohatá siláž
• Dobre odoláva prísušku
Doporučený výsevok:
• Siláž: 80 000 zŕn/ha
• Zrno: 70 000 zŕn/ha
Úroda zelenej hmoty:
• 64,4 t/ha (ÚKSÚP trojročný priemer)
Úroda zrna pri 14% vlhkosti:
• KALNÁ n/Hr. …10,50 t/ha (2010)
 CESLAVTrojlíniový hybrid – Tc
Skorosť: FAO 340
Typ zrna: Medzityp až konský zub
Udržovateľ: CEZEA – ŠS, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• Neskorý hybrid, využiteľný pre
výrobu kvalitnej siláže v teplej
repárskej oblasti a na zrno v
kukuričnej oblasti
• Vykazuje dobrý zdravotný stav
• Je tolerantný k bežným herbicí-
dom
• Rastliny sú vysokého vzrastu s
vyššie nasadeným šúľkom
Prednosti:
• Využitie: zrno/siláž
• Veľmi dobrý počiatočný vývoj a
zdravotný stav
• Vysoký výnos celkovej suchej
hmoty
Doporučený výsevok:
• Siláž: 80 000 zŕn/ha
• Zrno: 70 000 zŕn/ha
 ZE 4101Dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 410
Typ zrna: Konský zub
Udržovateľ: ZELSEED
Vlastnosti:
• Neskorý hybrid vhodný pre pestovanie na zrno
• Vyniká dobrou odolnosťou proti
stresu zo sucha
• Za skúšobné obdobie dosiahol
priemernú úrodu 11,65 t/ha
• Vyznačuje sa stredne dlhým až
dlhým šúľkom
Prednosti:
• Zrnový hybrid pre KVO
• Dosahuje vysoké a stabilné úrody
zrna
• Vyrovnaný rast a vývoj
Doporučený výsevok:
• 70 000 zŕn/ha
Úroda zrna pri 14% vlhkosti:
• rok 2009:
MARCELOVÁ ……………. 11,51 t/ha
DIAKOVCE ……………….. 10,71 t/ha
• rok 2010
DEVECSER (Maďarsko) 9,73 t/ha
 ZE 4501Dvojlíniový hybrid – Sc
Skorosť: FAO 450
Typ zrna: Medzityp až konský zub
Udržovateľ: ZELSEED
Vlastnosti:
• Neskorý hybrid pre využitie na
zrno i siláž
• Výnos sušiny a vysoký obsah
škrobu ho predurčujú pre pestovanie a výrobu kvalitnej siláže
alebo pestovanie na zrno
• Vyznačuje sa dobrou pevnosťou
stebla a dobrým zdravotným stavom
Prednosti:
• Univerzálny hybrid pre kukuričnú
výrobnú oblasť
• Mohutné, vysoké, dobre olistené
rastliny s vysokým podielom šúľkov
• Vysoký potenciál úrody zrna a
kvalitnej silážnej hmoty
Doporučený výsevok:
• Siláž: 70 000 zŕn/ha
• Zrno: 65 000 zŕn/ha
Úroda zelenej hmoty:
• 46,3 t/ha (ÚKSÚP trojročný priemer
 OMBRAKukurica siata cukrová
Skorosť: 130 dní
Vlast nosti:
• Veľmi úrodný, stredne neskorý až
neskorý hybrid
• Vegetačná doba ja 103 dní
• Šúľky majú veľmi vysokú výťažnosť
s priemerným počtom radov 20
• Vynikajúci hybrid na mrazenie,
konzervovanie a priamy konzum.
Odporúčaná hustota porastu:
• 60 000 rastlín/ha
ANDREA
Kukurica siata cukrová
Skorosť: 99 dní
Vlast nosti:
• Stredne neskorý hybrid s dobrým
potenciálom úrody
• Vegetačná doba je 99 dní
• Šúľky sú dobre ozrnené
• Zrno obsahuje vitamíny A, E, B1,
B2 a vysoký podiel minerálnych
látok
• Kvalitné, tmavožlté zrná sú vhodné 

na priamy konzum a na priemyselné spracovanie
Odporúčaná hustota porastu:
• 60 000 rastlín/h

Slnečnica

FLOSUN Majiteľ hybridu: MaisodurSemences SA, France
Skorosť: 98 dní
Olejnatosť: 52–54 %
HTS: 55 g
Vlastnosti:
• Veľmi skorý hybrid, stredne vysokého vzrastu (177 cm)
• Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou na poliehanie a výbornou
odolnosťou na Phomopsis a
Sclerotiniu
• Najlepšie výsledky v úrode a
olejnatosti dosahuje v KVO ale
je vhodná aj do pestovateľskej
oblasti RVO
Prednosti:
• Vysoký potenciál úrody, bez desikácie
• Perfektný štart po sejbe
• Veľmi vysoký obsah oleja
• Vynikajúca odolnosť na
Phomophis, Sclerotinium
Odporúčaná hustota:
• 60 000 rastlín/ha
Odporúčaná pestovateľská oblasť:
• KVO, RVO
Úroda zrna pri 8 % vlhkosti:
• OKOČ ……………. 3,04 t/ha (2011)
• KALNÁ ………….. 3,87 t/ha (2011)
• LEHOTA …………. 3,22 t/ha (201
OXANAMajiteľ hybridu: Institute of field
and vegetable crops Novi Sad
Skorosť: 105–115 dní
Olejnatosť: 52 %
HTS: 49 g
Vlastnosti:
• Stredne vysoký hybrid so stredne
veľkým úborom v pnej zrelosti
skloneným
• Pravidelne stabilná úroda s vysokým obsahom oleja
• Rezistentná proti Plasmopara
hastedii
• Je tiež tolerantná k Phomopsis a
Sclerotínia sclerotorum
Prednosti:
• Stabilita úrody
• Dobrý zdravotný stav a odolnosť
voči chorobám
• Vysoký obsah oleja
Odporúčaná hustota:
• 55 000 rastlín/ha
Odporúčaná pestovateľská oblasť:
• KVO, RVO
Úroda zrna pri 8 % vlhkosti:
• OKOČ ……………. 2,94 t/ha (2011
NSH 111Majiteľ hybridu: Institute of field
and vegetable crops Novi Sad
Skorosť: 115 dní
Olejnatosť: 48–50 %
HTS: 49 g
Vlastnosti:
• Stredne skorý hybrid, vzrastom
165 185 cm vysoký
• Genetický úrodový potenciál sa
pohybuje na hranici 5 t/ha
• Hybrid je prírodnou cestou genetický odolný proti chorobám
• Má veľmi dobrý zdravotný stav
• Prispôsobivý k pôdnoklimatickým
podmienkam
Prednosti:
• Zvýšený obsah oleja
• Plastičnosť hybridu na pôdne stanovisko
• Výborný zdravotný stav
• Nový moderný hybrid
Odporúčaná hustota:
• 47–52 000 rastlín/ha
Odporúčaná pestovateľská oblasť:
• KVO, RV

 

NS PRIMI
Majiteľ hybridu: Institute of field
and vegetable crops Novi Sad
Skorosť: 101–104 dní
Olejnatosť: 44–48 %
HTS: 49 g
Vlastnosti:
• Stredne skorý hybrid, tolerantný
k prípravkom s účinnou látkou
imidazol (Pulsar 40), postavený
na konvenčnom šľachtení (non –
GMO)
• Priemerná výška rastlín 150 170
cm
• Genetický úrodový potenciál je na
úrovni 4 t/ha
• Hybrid je rezistentný na hrdze a
vysoko tolerantný k Phomopsis a
geneticky odolný k Plasmopara
halstedii (PI6 gén)
• Dobre odoláva stresovým podmienkam a môže byť úspešne
pestovaný na rôznych typoch
pôdy
Prednosti:
• Odolný na Pulsar 40
• Výborný zdravotný stav
• Nový moderný hybrid
Odporúčaná hustota:
• 55–57 000 rastlín/ha
Odporúčaná pestovateľská oblasť:
• KVO, RVO
Úroda zrna pri 8 % vlhkosti:
• OKOČ ……………. 2,92 t/ha (2011)
• KALNÁ ………….. 3,19 t/ha (2011
CODIZOL
Majiteľ hybridu: Maisodur
Semences SA, France
Skorosť: stredne skorá
Olejnatosť: 50 %
HTS: 50 g
Vlastnosti:
• Stredne skorý hybrid, tolerantný
k prípravkom s účinnou látkou
imidazol (Pulsar 40), s dobrým
výnosom
• Zdravá, stredne vysoká rastlina s
dobrou odolnosťou voči poliehaniu
• Veľmi dobrý počiatočný rast
• Dobrá odolnosť aj voči stredu zo
sucha
• Výška rastliny je 159 cm
Objemová hmotnosť:
• 44 kg/hl
Odporúčaná hustota:
• 55–60 000 rastlín/ha
Odporúčaná pestovateľská oblasť:
• KVO, RVO
Úroda zrna pri 8 % vlhkosti:
• OKOČ ……………… 3,22 t/ha (2011)
• KALNÁ ……………. 4,16 t/ha (2011)
• BALOG n. Ipľom .. 3,05 t/ha (2011

Jačmeň

EBSON
Parametre:
• Stredne veľké zrno
• Špičková sladovnícka kvalita
• Vhodný do všetkých výrobných
oblasti, hlavne KVO
• Odolnosť proti poliehaniu je
stredná
• Odolnosť proti múčnatke je dobrá
• Má gén Mlo
• Kladne reaguje na použitie fungicídovproti hnedej škvrnitosti Výsevok:
• 4–4,5 mil. klíč. semie
KANGOO
Parametre:
• Zrno je veľké
• Výborná sladovnícka kvalita
• Stabilne vysoká úroda vo všetkýchvýrobných oblastiach
• Odolnosť proti poliehaniu je dobrá
• Odolnosť proti múčnatke je stredná
• Odolnosť proti hnedej škvrnitosti
je stredná
Výsevok:
• 3,5–4,5 mil. klíč. semie
MALZ
Parametre:
• Stredne veľké zrno
• Špičková sladovnícka kvalita
• Vhodný do všetkých výrobných
oblasti, hlavne KVO
• Odolnosť proti poliehaniu je
stredná
• Odolnosť proti múčnatke je dobrá
• Odolnosť oproti hnedej škvrnitosti
je priemerná
• Dobre reaguje na použitie fungicí-
dov
Výsevok:
• 4–4,5 mil. klíč. semie

Sója

 BORÓKA 

Charakteristika:
• Stredne skorá
• Stredne vysoká 75–85 cm
• Listy tmavej zelenej farby, kvet
fialovej farby,
• Struk tmavohnedý nepukavý
• Výška nasadenie prvých strukov
12 cm
• Dobrý zdravotný stav
• Dobrá odolnosť proti poliehaniu
– silné steblo
• Vhodnosť pestovanie KVO a RVO
• Dĺžka vegetačnej doby 105–115
dní
Semeno:
• Stredne veľké, plocho guľaté,
mierne predĺžené
• Žlté s hnedým pupkom
• HTS v priemere 160 g (6200
semien v jednom kg)
Hospodárske vlastnosti:
• Obsah bielkovín do 38 %,
• Obsah tuku do 24,1 %
• Úrody v priemere 2,5–3,2 t/ha
Odporúčaný výsevok:
• 110–120 kg/ha
• 550–580 tis. jedincov/ha
Dosiahnutá úroda v roku 2010:
Agrozoran s.r.o., Michaľany
• Výmera …………………………..38 ha
• Úroda …………………………139,66 t
• Vlhkosť…………………………….15 %
• Úroda pri 13 % vlhkosti ..3,62 t/ha

 SIGALIA 

Charakteristika:
• Stredne neskorá
• Výška 95–105 cm
• Dobrá odolnosť voči poliehaniu
• Veľmi dobrý zdravotný stav
• Dĺžka vegetačnej doby je 135 dní
• Rýchly počiatočný rast
• Výrazná hlavná stonka, menej
vetví
• Farba kvetu fialová
• Výška nasadenia prvého struku
7 cm
• Rastlina má výrazný zelený efekt
aj keď semená sú už suché.
Semeno:
• Stredne veľké s tmavým pukom
• HTS vysoká v priemere 200 g
• Obsah bielkovín vysoký
Hospodárske vlastnosti:
• Úrody sa pohybujú okolo 3,5–4,4
t/ha
Odporúčaný výsevok:
• 120–130 kg/ha
• 600 000 jedincov/ha

 PRMUS 

Charakteristika:
• Stredne neskorá
• Stredne vysoká 70–80 cm
• Odolnosť voči poliehaniu dobrá
• Stredne zelený list
• Struk hnedý, nepukavý
• Výška nasadenia prvého struku
11 cm
• Dobrý počiatočný rast
• Dĺžka vegetačnej doby približne
141 dní
Semeno:
• Veľké, plochoguľovité až podlhovasté
• Žltej farby so žltým pupkom
• HTS v priemere 225 g (4 450
semien v jednom kg)
Hospodárske vlastnosti:
• Vysokoproteínová odroda
(NL: 35–43%)
• Obsah bielkovín 38,9 %
• Obsah tuku 20,5–23,5 %
Odporúčaný výsevok:
• 600 000 semien /ha
Dosiahnutá úroda v roku 2010:
RD Voľa
• Výmera ………………………. 18,2 ha
• Úroda ……………………………. 69,6 t
• Vlhkosť………………………….15,5 %
• Úroda pri 13 % vlhkosti ..3,72 t/ha

 ALMA ATA 

Charakteristika:
• Skorá až stredne skorá
• Vysoká vzrastom
• Priemerná výška až 1 m
• Dobrý zdravotný stav
• Odolná voči poliehaniu
• Odolná voči praskaniu strukov
• List stredne zelenej farby
• Kvet fialový
• Struk hnedý, nepukavý
• Výška nasadenia prvého struku
približne 10 cm
• Dĺžka vegetačnej doby 135 dní
• Dobrý počiatočný rast
Semeno:
• Veľké, plochoguľovitého tvaru
• Žltej farby so žltým pupkom
• HTS okolo 200 g (cca 5000
semien v jednom kg)
Hospodárske vlastnosti:
• Vysoký obsah bielkovín priemerne 34,8 %
• Obsah tuku stredný až vyšší,
22,8 %
• Úroda v priemere 2,86–3,97 t/ha

 BÓBITA 

Charakteristika:
• Stredne neskorá odroda
• Vhodná na pestovanie v KVO
• Farba listy stredne zelená
• Kvet biely
• Struk svetlohnedý, nepukavý
• Dĺžka vegetačnej doby 130–145
dní
• Dobrá pevnosť stebla
Semeno:
• Guľaté
• Žltej farby so žltým pupkom
• HTS 130–140 g
Hospodárske vlastnosti:
• Úrody sa pohybujú okolo 2,6–4,2
t/ha
Odporúčaný výsevok:
• 420–450 000 semien /ha