PD Považie-Považany

Adresa:

Podielnicke družstvo “Považie” Považany
Považany 121
916 26 Považany
IČO: 00 207187
DIČ: 2020380252
IČDPH: SK2020380252

GPS: 48°42’43.7″N 17°51’02.4″E

NÁZOV PROJEKTU:

Investície na podporu konkurencieschopnosti v Podielnickom družstve “ Považie “ Považany.

 

CIEĽ PROJEKTU:

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie efektivity a kvality výroby Podielnickeho družstva “Považie“ Považany za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku.

Čiastkový cieľ 1:        

Zvýšenie efektivity výroby Podielnickeho družstva “Považie“ v rámci špeciálnej rastlinnej výroby obstaraním najmodernejšieho strojného zariadenia.

Čiastkový cieľ 2:

Diverzifikácia pôsobnosti Podielnickeho družstva “Považie“ Považany zavedením špeciálnej rastlinnej výroby.

Naplnením hlavného, ako aj čiastkových cieľov, Podielnicke družstvo “Považie“ Považany dosiahne rozšírenie portfólia pestovaných plodín a tým posilní svoju konkurencieschopnosť nie len na Slovenskom ale aj Európskom trhu.

Ciele budú naplnené prostredníctvom obstarania najmodernejšieho strojného vybavenia využívaného najmä pri pestovaní plodín špeciálnej rastlinnej výroby. Ciele boli stanovené na základe plánovaného smerovania družstva z ohľadom na dlhodobý rozvoj podnikateľských aktivít.