Prípravky na ochranu rastlín a listová výživa

Zabezpečujeme:

-Predaj širokého spektra pesticídov (herbicídov,fungicídov,insekticídov,desikantov a moridiel)
-Dovoz objednaného tovaru priamo k zákazníkovi
-Pozemné a letecké aplikovanie
-Poradenstvo a odborná pomoc v oblasti aplikácie pesticídov
-Organizovanie odborných seminárov a zabezpečovanie poľných pokusov
-Kooperácia s výskumnými a odbornými inštitúciami

Karty bezpečnostných údajov nájdete TU

Čo sú pesticídy?

Pesticídy sú látky a prípravky, ktoré ovplyvňujú základné procesy v živých organizmoch. Sú to zlúčeniny chemických látok syntetického alebo prírodného pôvodu, určených na potláčanie rastu a ničenie škodcov, nežiaducich rastlinných kultúr a živočíchov, prenášačov chorôb a na ničenie hmyzu obťažujúceho človeka a zvieratá. Ťažisko spotreby pesticídov je v poľnohospodárstve, ale uplatňujú sa aj v lesnom hospodárstve, v humánnej a veterinárnej hygiene, pri ochrane dreva a plastov. Pesticídy sa vyskytujú nielen v pôde, v mieste priameho použitia, ale v celej biosfére – v ovzduší, zrážkovej vode, rastlinách, potravinách, živočíchoch a inde.