Rastlinné komodity

Agropodnik a.s. Trnava sa špecifikuje hlavne na nákup a predaj:

– Potravinárskej pšenice na mlynské spracovanie a vývoz do zahraničia s možnosťou využitia železničnej prepravy
– Potravinárskej kukurice pre domácich a zahraničných odberateľov
– Potravinárskej raži na mlynské spracovanie
– Kŕmnej pšenice na výrobu kŕmnych  zmesí
– Kŕmnej kukurice na výrobu kŕmnych zmesí
– Sladovníckeho a kŕmneho jačmeňa
– Repky olejnej a slnečnice

 

U všetkých zakupovaných komodít naše laboratória zabezpečia komplexné rozbory komodít. Pre stanovenie laboratórnych hodnôt využívame na všetkých strediskách najmodernejšiu laboratórnu techniku , ktorá je priebežne kalibrovaná. Laboratórne rozbory realizujeme v súlade s platnou STN a normami, ktoré sú platné v rámci EU.
Pri vývoze a dovoze poľnohospodárskych komodít ponúkame možnosť kamiónovou dopravou ale aj železničnou dopravou.