Akreditované laboratórium

Laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou, ktorá je signatárom medzinárodnej akreditačnej organizácie, to znamená, že laboratórium je na svojich protokoloch o skúške oprávnené používať značku ILAC-MRA a výsledky laboratória sú uznávané v medzinárodnom obchodovaní s obilím.

Akreditované skúšobné laboratórium získalo v roku 1996 akreditáciu SNAS ako prvé poľnohospodárske laboratórium na Slovensku.

Personál laboratória si obhájil svoju odbornú spôsobilosť pri poslednej reakreditácii v roku 2010 až do roku 2014 a je spôsobilý vykonávať tieto skúšky:

Obilniny Olejniny Skúšanie krmív (siláž, senáž)
 – vlhkosť-dusíkaté látky- mokrý lepok 

– číslo poklesu

– Zelenyho sedimentačný index

– glutén index

– klíčivosť

– nečistoty

– senzorické hodnotenie

– mykotoxíny: DON, ZEA, Fumonisíny,

metódou ELISA (číselná   hodnota )

 

– nečistoty- poškodenosť 

– olejnatosť

– FFA

– voľné mastné kyseliny

– vlhkosť

– Senzorické hodnotenie

– vlhkosť- N-látky 

– vláknina

– tuk

– popol

– škrob

– kalcium

– fosfor

– číslo kyslosti

– stráviteľné N-látky

– pH

– kyslosť vodného výluhu

V intervenčnom nákupe obilnín je zmluvným partnerom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, je rozhodujúcim laboratóriom v sporných prípadoch.

Laboratórium vo svojej činnosti používa metrologicky kontrolované meradlá, pracuje s kvalifikovaným a skúseným personálom.

Rozbor sa vykonáva podľa požiadaviek zákazníkov s:

1/ základnými chemickými metódami alebo

2/ kontrolovanými rýchlymi metódami