Služby nákupných skladov

Skladovanie obilnín

Najlepším spôsobom skladovania obilnín je skladovanie v silách. Používame silá o objeme okolo 23 000 ton. Obilniny skladujeme po strediskách a to konkrétne v Trnave, Diakovciach, Senici, Gbeloch, Piešťanoch, Lehniciach, Dunajskej Strede, Dolnom Štále, Čiližskej Radvani

Čistenie obilnín

Platné predpisy žiadajú zbaviť sa obilia pred uskladnením hrubých nečistôt a prímesí. Dôvodom je predovšetkým odstránenie možného zdroja plesní a rôznych toxínov, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné pre zdravie človeka. Pre tieto účely je vhodné použiť kombinované čističky a pred čističky obilia

Sušenie obilnín

Sušenie je dej, pri ktorom sa odstraňuje kvapalina obsiahnutá v materiálu, v našom prípade odstraňovanie vlhkosti v obilninách. Je to pomerne zložitý dej, pri ktorom dochádza súčasne k zdielaniu tepla a hmoty. O kvalitné vysušenie sa postarajú výkonné sušičky.