Nový web čoskoro...

Agropodnik a.s. Trnava

Chovateľská 2

917 01 TRNAVA

 

IČO: 31420494

DIČ: 2020391197

IČ DPH: SK2020391197

 

Zapísaný v OR Okresný súd Trnava, Oddiel Sa, vložka č.119/T